Archiwum Polityki

Opinie

Abp. Abel
zwierzchnik prawosławnej diecezji lubelskiej i chełmskiej, po demonstracyjnym wyjściu z uroczystości w Kancelarii Prezydenta:
„– ...W Pałacu obecne były dwa równorzędne Kościoły – greckokatolicki i prawosławny. A nawet powiedziałbym, że nie do końca równorzędne, ponieważ Kościół greckokatolicki jest jedynie obrządkiem w ramach Kościoła rzymskokatolickiego. Jednych się wita z imienia i nazwiska – nie tylko hierarchów, ale i duchownego – a drugich w ogóle się nie zauważa.

Polityka 17.2008 (2651) z dnia 26.04.2008; Opinie; s. 106
Reklama