Archiwum Polityki

Zdrojewski w Elblągu

Nie będzie przesady w stwierdzeniu, że minister kultury Bogdan Zdrojewski oczarował publiczność licznie zebraną w Salonie POLITYKI w Elblągu. Nakreślił bardzo przekonująco plan dziewięciu reform podejmowanych przez jego resort, wśród których edukacja kulturalna, prowadzona we współpracy ze szkołami, organizacjami pozarządowymi i samorządami, zajmuje miejsce poczesne. Szczególne zainteresowanie zebranych budziły kwestie bibliotek (Salon w Elblągu gości właśnie w miejscowej bibliotece), muzeów, placówek mających status narodowych, inwestycji oraz oczywiście przyszłości mediów publicznych. Jeśli już o bibliotekach mowa, minister powiedział wyraźnie, że nie będzie żadnych negocjacji w Niemcami w sprawie zwrotu tak zwanej Berlinki, trwają natomiast prace nad odzyskiwaniem zbiorów lub poszczególnych obiektów zagrabionych w Polsce, których liczbę szacuje się na 85 tys. Dotychczas nie było w tej materii żadnego systemu poszukiwań, zakupów, negocjacji.Co do mediów publicznych, minister Zdrojewski przyznał, że w rządzie istnieją różnice, jak tę kwestię rozwiązać. Sam opowiedział się za swego rodzaju kontraktowaniem za pomocą zawieranych z telewizją przez rząd umów cywilnoprawnych na programy misyjne. Takie umowy określałyby liczbę godzin programów informacyjnych, dla dzieci, edukacyjnych, teatralnych i innych mieszczących się w pojęciu misji. Spotkanie prowadzili Janina Paradowska i Mirosław Pęczak.

Polityka 17.2008 (2651) z dnia 26.04.2008; Do i od redakcji; s. 107
Reklama