Archiwum Polityki

Dołączają do „Zostańcie...”?

W następnym numerze naszego tygodnika zaprezentujemy sylwetki wyłonionych właśnie 21 tegorocznych stypendystów „Polityki”, wybitnych młodych naukowców. 12 października odbędzie się tradycyjna uroczysta gala, poprzedzona konferencją naukową „Świadomość a ponowoczesność”, zorganizowaną przez Stowarzyszenie Stypendystów naszego tygodnika. Grono to liczy już 160 osób. Przez osiem lat trwania naszej akcji „Zostańcie z nami!” rozdysponowaliśmy 4 mln zł (każde stypendium to 25 tys. zł). Pieniądze gromadzimy nie tylko kwestując w świecie biznesu, ale także z wpłat naszych czytelników, za co szczególnie gorąco dziękujemy. Stypendium, przyznawane przez utytułowane profesorskie jury, zdobyło duży prestiż w środowisku naukowym, a dyplomy ze znakiem „Zostańcie z nami!” są eksponowane w zawodowych biografiach laureatów. Cieszy, że hasło to inspiruje innych do podobnych, a nawet tak samo nazwanych akcji. „Dziennik” ogłosił właśnie akcję „Lekarze, zostańcie z nami”. Miło znaleźć naśladowców. E.W.

Polityka 40.2008 (2674) z dnia 04.10.2008; Do i od Redakcji; s. 115
Reklama