Archiwum Polityki

Okrągły Stół i inne okrągłe daty

6 luty – 5 kwietnia: 20-lecie obrad Okrągłego Stołu

13 marca:

10 rocznica wstąpienia Polski do NATO

1 maja:

5 rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

4 czerwca:

20-lecie pierwszych po wojnie częściowo wolnych wyborów do Sejmu i wolnych do Senatu

1 sierpnia:

65 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

24 sierpnia:

20-lecie powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego

1 września:

70 rocznica wybuchu II wojny światowej

17 września:

70 rocznica najazdu wojsk ZSRR na Polskę

9 listopada:

20-lecie zburzenia muru berlińskiego

17 listopada:

20 rocznica tzw. aksamitnej rewolucji w Pradze

16 grudnia:

20-lecie wybuchu rewolucji demokratycznej w Rumunii

Polityka 1.2009 (2686) z dnia 03.01.2009; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 5
Reklama