Archiwum Polityki

Opinie

Władysław Stasiak
zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP, o tworzonym Korpusie Weteranów:
„– ...Szacujemy, że będzie to ok. 70 tysięcy osób. (...) Jest w ustawie zapisane zobowiązanie dla wszystkich instytucji publicznych do udzielania pomocy i opieki weteranom. Poza tym wojsko i inne formacje mundurowe będą zobowiązane do oddawania im honoru. Krótko mówiąc, każdy żołnierz, policjant i inny umundurowany funkcjonariusz będzie musiał salutować przechodzącemu weteranowi.

Polityka 5.2009 (2690) z dnia 31.01.2009; Opinie; s. 99