Archiwum Polityki

Drogi do togi

Studia prawnicze w Polsce – w odróżnieniu od medycznych – nie kończą się jednolitym egzaminem państwowym. O jakości i zasobie wiedzy, wyniesionej przez absolwentów poszczególnych wydziałów prawa, świadczyć mogą jednak wyniki egzaminów na aplikacje prawnicze. W ub.r. przystąpiło do nich 12,6 tys. młodych prawników, z których zaledwie co ósmy zdał egzamin. Ministerstwo Sprawiedliwości, krytykowane za wyśrubowany poziom trudności pytań, opracowało raport o kandydatach na aplikacje, który przekazano dziekanom wydziałów prawa.

Polityka 3.2009 (2688) z dnia 17.01.2009; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 8
Reklama