Archiwum Polityki

Nie ze złej woli

Omyłkowo napisaliśmy w reportażu „Ścigany” [POLITYKA 51/52/08], że Piotr Głowala był skazany za malwersacje, podczas gdy miał jedynie status podejrzanego. Nie było naszym zamiarem poniżanie zamordowanego w tajemniczych okolicznościach Piotra Głowali, nie chcieliśmy też naruszyć praw bliskich mu osób do dobrej pamięci o zmarłym. Pomyłka powstała w trakcie prac redakcyjnych nad tekstem i nie wynikała ze złej woli autorów. Solidaryzujemy się z wdową po Piotrze Głowali i, tak samo jak ona, chcemy, aby sprawcy okrutnej zbrodni zostali ujawnieni i ponieśli odpowiedzialność.

Polityka 3.2009 (2688) z dnia 17.01.2009; Do i od Redakcji; s. 88
Reklama