Archiwum Polityki

Podziemny „Tygodnik”

W tekście „Nadobowiązkowi” [POLITYKA 51/52/08], poświęconym m.in. osobie mec. Andrzeja Rogoyskiego, przypisałam mu współtworzenie „Tygodnika Solidarność”. Oczywiście chodzi o podziemny „Tygodnik Solidarności Mazowsze”, któremu organizacyjnego wsparcia udzielał mec. Rogoyski.

Martyna Bunda

Polityka 3.2009 (2688) z dnia 17.01.2009; Do i od Redakcji; s. 88
Reklama