Archiwum Polityki

Raport roczny Polityki

Polityka

Wszystkich Państwa, którzy kupują i czytają „Politykę”, uważamy za współtwórców gazety, partnerów, którzy powinni otrzymać (choćby krótkie) roczne sprawozdanie z działalności naszego wydawnictwa. Rok 2008 dla całej prasy drukowanej był dość trudny; właściwie wszyscy odnotowali spadki sprzedaży (my też, choć spośród tygodników opinii relatywnie najmniejsze, a „Polityka” powiększyła swoją przewagę nad konkurencją). Czwarty kwartał przyniósł już jednak kryzysowe spadki na rynku reklam, wzrost cen papieru i ogólne pogorszenie sytuacji ekonomicznej mediów.

Polityka 9.2009 (2694) z dnia 28.02.2009; s. 5
Reklama