Archiwum Polityki

Opinie

Piotr Lisiewicz
publicysta „Gazety Polskiej”, o ministrze Andrzeju Czumie:
„...Establishment uniwersytecko-prawniczo-biznesowy nie po to popierał PO, żeby teraz być traktowany jak ubogi krewny. A tak odebrał to, że ktoś spoza jego grona wszedł z butami na jego teren – został ministrem sprawiedliwości. Zbigniew Ćwiąkalski był klasycznym reprezentantem korporacji prawniczych i postkomunistycznego uniwersyteckiego establishmentu. Być może byłby on w stanie przeboleć jego dymisję, gdyby zastąpił go ktoś z jego grona.

Polityka 9.2009 (2694) z dnia 28.02.2009; Opinie; s. 98
Reklama