Archiwum Polityki

Lista 500, prośba Polityki

Redakcja „Polityki” przygotowuje kolejny, 16 już ranking największych polskich przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarki. W związku z tym zwracamy się z prośbą do zarządów dużych firm (przychody rzędu 200 mln zł) o przesyłanie na adres redakcji, faksem lub e-mailem, następujących danych: przychody ze sprzedaży, przychody ogółem, przychody z eksportu, koszty uzyskania przychodu, zysk brutto, zysk netto, zatrudnienie (na koniec 2008 r. w osobach), lub kopii sprawozdań GUS F-01 za 2008 r.

Polityka 9.2009 (2694) z dnia 28.02.2009; Do i od Redakcji; s. 99
Reklama