Archiwum Polityki

Generał nie pamięta szczegółów?

W wywiadzie red. Żakowskiego gen. Jaruzelski [„Mnie się ta Polska podoba”, POLITYKA 7] zarzuca mi, że fragment jego rozmowy z Michaiłem Gorbaczowem, na który się powoływałem, jest fałszerstwem („oczywista nieprawda”). Rzecz jasna, nie byłem świadkiem owej rozmowy, odbytej w Moskwie 13 kwietnia 1990 r., ale w „zapisi biesiedy M.S. Gorbaczewa s Priezidientom Respubliki Polsza W. Jaruzelskim”, która znajduje się w archiwum Fundacji Gorbaczowa, zanotowane są następujące słowa prezydenta RP: „Teraz 100 procent naszych generałów i pułkowników to ci, którzy ukończyli sowieckie akademie wojskowe”.

Polityka 9.2009 (2694) z dnia 28.02.2009; Do i od Redakcji; s. 99
Reklama