Archiwum Polityki

Idealnie przewidywalny bunt

Dyrektor warszawskiego Teatru Powszechnego Jan Buchwald wyreżyserował na swojej scenie „Lot nad kukułczym gniazdem” Dale’a Wassermana. W 1977 r. na tej samej scenie miała premierę legendarna inscenizacja Zygmunta Hűbnera, z pamiętnymi rolami m.in. Wojciecha Pszoniaka, Bronisława Pawlika i Franciszka Pieczki. Piętnujący represyjność systemu, opowiadający się za wolnością jednostki dramat Wassermana odbierany był wówczas jednoznacznie – jako głos sprzeciwu wobec tłamszącego prawa człowieka systemu komunistycznego.

Polityka 8.2009 (2693) z dnia 21.02.2009; Kultura; s. 49
Reklama