Archiwum Polityki

„Zostańcie z nami!” w TOK FM

Zapraszamy na kolejne spotkanie z POLITYKĄ w audycji Cezarego Łasiczki „Radiowa Akademia Nauk” w Radiu TOK FM. O akcji stypendialnej dla młodych naukowców „Zostańcie z nami!” i kondycji polskiej nauki dyskutować będą red. Ewa Wilk, kierowniczka działu krajowego POLITYKI i inicjatorka akcji, oraz dr Maciej Karwowski z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, ubiegłoroczny stypendysta. 31 marca, wtorek, godz.

Polityka 13.2009 (2698) z dnia 28.03.2009; Do i od Redakcji; s. 122
Reklama