Archiwum Polityki

Stypendium im. Bronisława Geremka

Od tego roku młodzi naukowcy (do 35 roku życia) mogą ubiegać się o stypendium na 10-miesięczny pobyt badawczy w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu. Propozycja ta jest skierowana do uczonych zajmujących się naukami humanistycznymi/społecznymi. Stypendium finansowane jest przez polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W jury zasiadają: Aldona Jawłowska, Marcin Król, Paweł Potoroczyn (dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza), Timothy D. Snyder (profesor Yale University oraz permanent fellow Instytutu), Jerzy Szacki i Adam Zagajewski.

Polityka 17.2009 (2702) z dnia 25.04.2009; Do i od Redakcji; s. 106
Reklama