Archiwum Polityki

„Sławomir Skrzypek – Wierny braciom” c.d.

W artykule „Sławomir Skrzypek – Wierny braciom” („Polityka” 1) podano nieprawdziwą informację, że Sławomir Skrzypek spotkał Andrzeja Modrzejewskiego w okresie pracy w IX NFI im. E. Kwiatkowskiego. Wówczas Andrzej Modrzejewski był już prezesem PKN ORLEN.

Polityka 18.2009 (2703) z dnia 02.05.2009; Do i od Redakcji; s. 131
Reklama