Archiwum Polityki

Nagrody Historyczne: 50 lat minęło...

Nasze nagrody ustanowiliśmy w 1958 r., a po raz pierwszy przyznaliśmy w 1959 r. Intencją była zachęta do badań nad historią najnowszą Polski, a trzynastoosobowe jury pierwszej nagrody zapewniało (w miarę) obiektywizm w ocenach.

Stefan Kieniewicz, jeden z najwybitniejszych historyków polskich XX w., napisał we wspomnieniach, że – dzieląc wydarzenia swojego życia na przyjemne i nieprzyjemne – posiedzenia jury „Polityki” zaliczył do przyjemnych, ponieważ były inspirujące i bogate poznawczo.

Polityka 19.2009 (2704) z dnia 09.05.2009; Historia; s. 66