Archiwum Polityki

Wizje Kopernika

W „Polityce” 17 zamieszczono notkę inspirowaną rewelacjami Tomasza Kozłowskiego z Torunia. Jego odkrywcze przemyślenia pojawiły się po trzech latach badań, gdy ostatecznie potwierdzono przy użyciu badań DNA, że szczątki odnalezione przez zespół kierowany przez prof. Jerzego Gąssowskiego z AH w Pułtusku są z bardzo wysokim prawdopodobieństwem szczątkami Mikołaja Kopernika.

W pracach tego zespołu uczestniczyłem jako antropolog, zaś Tomasz Kozłowski ani nie badał, ani nie widział oryginalnej czaszki Kopernika.

Polityka 20.2009 (2705) z dnia 16.05.2009; Do i od Redakcji; s. 98
Reklama