Archiwum Polityki

Jak Rada odpowiada

Wiadomo, że Anna Fotyga już na pewno nie zostanie ambasadorem Polski przy ONZ, ale wciąż wraz z Aleksandrem Szczygło i Jarosławem Kaczyńskim jest w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. To główny organ doradczy prezydenta RP w sprawach wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa. Na początku tego roku Szczygło został szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) i zapowiadał, że w najbliższym czasie wystąpi z wnioskiem do Lecha Kaczyńskiego o zmiany w składzie Rady.

Polityka 21.2009 (2706) z dnia 23.05.2009; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 7