Archiwum Polityki

Polityka 20 lat temu

nr 20 z 20 maja 1989 r.

• „Gdy w 1964 roku »List 34« wstrząsnął środowiskiem intelektualnym w Warszawie, ponieważ Gomułka potraktował go jako osobistą obrazę, A. M. chciał wejść na nielegalny wiec na UW w obronie represjonowanych sygnatariuszy. Wyprowadził go stamtąd za ucho Bronisław Baczko: »Najpierw pan zrobi maturę, a potem się będzie zajmował polityką. Na pewno pan się nią zajmie, bo każdy głupi tak robi. Sam jestem najlepszym dowodem na prawdziwość tej tezy«” – z biograficznego tekstu o Adamie Michniku.

Polityka 21.2009 (2706) z dnia 23.05.2009; Za stołem; s. 93