Archiwum Polityki

Lew R., Andrzej L. i inne litery

Czy zauważyli Państwo przemianę Lwa Rywina w Lwa R.? To wynik obecności w polskim prawie prasowym art.13 ust.2, który stanowi, że nie wolno – bez wyraźnej, każdorazowej zgody prokuratury lub sądu – publikować w prasie danych osobowych osób, przeciwko którym toczy się postępowanie karne, od etapu dochodzenia wstępnego, przez postępowanie przygotowawcze, łącznie z sądowym. Dziennikarze i wydawcy od dawna kwestionują ten przepis, gdyż stosowany rygorystycznie przez sądy wyłącza możliwość publikacji jakichkolwiek informacji o konkretnych postępowaniach karnych toczących się przeciwko osobom publicznym.

Polityka 23.2009 (2708) z dnia 06.06.2009; Do i od Redakcji; s. 98
Reklama