Archiwum Polityki

Spór o motyla

Fragment polemiki w sprawie artykułu „Efekt motyla” (POLITYKA 11). Całość w Internecie na stronie www.polityka.pl/natura2000

(...) Moim zadaniem była jedynie weryfikacja granic [obszaru Natura 2000], którą zakończyłem wraz z trzyosobowym zespołem we wrześniu 2008 r. Wynikiem naszych prac była sugestia zmniejszenia tego obszaru do 675 ha. Nie jest więc prawdziwe już pierwsze zdanie artykułu, jakobym to ja wyznaczył „pięć kilometrów od Wawelu liczący tysiąc hektarów obszar Natura 2000”. (...) Nie jest prawdą, że „spółka Gerium zleciła prof. Woyciechowskiemu wykonanie analizy ekologicznej Zakrzówka”. (...) Umowę na wykonanie ekologicznej analizy na Zakrzówku firma Kraków City Park (nie Gerium) podpisała z Uniwersytetem Jagiellońskim. (...)

Oświadczam, że nie realizowałem nigdy prywatnego zlecenia Gerium ani żadnej innej firmy planującej inwestycje na Zakrzówku. Jednocześnie informuję, że obszar Zakrzówka obejmujący w całości teren należący do Gerium był w planach obszarów Natura 2000 przygotowanych z moim udziałem w 2008 r. (...) Brałem udział w tworzeniu sieci obszarów Natura 2000 poświęconych ochronie modraszków w Małopolsce, za co otrzymałem wynagrodzenie (w tym za weryfikację obszaru, o którym tu mowa, otrzymałem 500 zł). (...)

Prof. dr hab. Michał Woyciechowski

 

Od autora:

Organizatorzy odbywającej się w listopadzie ubiegłego roku w Urzędzie Wojewódzkim multimedialnej prezentacji przedstawili prof. Woyciechowskiego jako głównego eksperta zajmującego się wyznaczaniem terenów Krakowa, które miały wejść do sieci Natura 2000. Wtedy profesor nie zaprzeczał. (...) Krakow City Park nie jest nazwą firmy, która planuje inwestycje na Zakrzówku, lecz nazwą projektu zabudowy tegoż Zakrzówka, który zamierza zrealizować portugalski deweloper, firma Gerium.

Polityka 27.2009 (2712) z dnia 04.07.2009; Do i od Redakcji; s. 98
Reklama