Archiwum Polityki

„Myszki bank ogryzły”

Odpowiedź i sprostowanie w sprawie artykułu „Myszki bank ogryzły” [POLITYKA 21 z 23 maja 2009 r.] 1. Dobrom osobistym każdego z nas zagraża stwierdzenie, że rozwiązanie umowy pomiędzy IBM a BOŚ (w czasie naszego członkostwa w zarządzie BOŚ) „należy uznać za porażkę finansową”. Ugoda zawarta z IBM była wówczas korzystna dla banku, gdyż uchroniła BOŚ przed wikłaniem się w długotrwały i kosztowny spór prawny. Nadto, na mocy ugody Bank uzyskał uprawnienie do kontynuowania projektu przez inny podmiot przy użyciu dotychczas opracowanych przez IBM rozwiązań. Umożliwiało to zdynamizowanie prac nad projektem. 2. Nieprawdziwa jest wiadomość, że „audytorzy finansowi banku twierdzili, że nakłady na Temenosa należy zaksięgować po stronie strat”.

Polityka 28.2009 (2713) z dnia 11.07.2009; Do i od Redakcji; s. 98
Reklama