Archiwum Polityki

„Myszki bank ogryzły”

Odpowiedź i sprostowanie w sprawie artykułu „Myszki bank ogryzły” [POLITYKA 21 z 23 maja 2009 r.] 1. Dobrom osobistym każdego z nas zagraża stwierdzenie, że rozwiązanie umowy pomiędzy IBM a BOŚ (w czasie naszego członkostwa w zarządzie BOŚ) „należy uznać za porażkę finansową”. Ugoda zawarta z IBM była wówczas korzystna dla banku, gdyż uchroniła BOŚ przed wikłaniem się w długotrwały i kosztowny spór prawny. Nadto, na mocy ugody Bank uzyskał uprawnienie do kontynuowania projektu przez inny podmiot przy użyciu dotychczas opracowanych przez IBM rozwiązań.

Polityka 28.2009 (2713) z dnia 11.07.2009; Do i od Redakcji; s. 98
Reklama