Archiwum Polityki

Fotyga do FAO?

Radosław Sikorski nie przekreślił jeszcze kariery dyplomatycznej Anny Fotygi. Chce ją wysłać do Rzymu, by reprezentowała Polskę przy agendzie ONZ – Food and Agriculture Organization (FAO). – Chcemy tę propozycję przedstawić w najbliższym czasie prezydentowi. To mniej odpowiedzialny odcinek niż ambasador przy ONZ, ale też ważny – mówi osoba z bliskiego otoczenia ministra spraw zagranicznych. W FAO Anna Fotyga miałaby zastąpić Wojciecha Ostrowskiego, który pracował na placówce od września zeszłego roku. Wcześniej był dyrektorem sekretariatu Fotygi w MSZ.

FAO zrzeszająca 190 państw opracowuje informacje i prowadzi badania na temat produkcji w rolnictwie, rybołówstwie i leśnictwie oraz dystrybucji i konsumpcji. O niewielkiej randze naszego przedstawiciela w FAO świadczy fakt, że działa jednoosobowo, bez urzędniczego zaplecza. Trudno nazwać tę propozycję kuszącą, chyba że chodzi o rzymskie wakacje.

Polityka 31.2009 (2716) z dnia 01.08.2009; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 6
Reklama