Archiwum Polityki

Placówka kontrolowana

Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu działa bardzo dobrze, ale jego dyrektor działa bardzo źle, twierdzi lubelskie kuratorium. Trzeba go więc zdymisjonować i mianować dyrektorkę, która

Żeby nie było tak jak podczas rozlicznych wizytacji i kontroli. Przyjeżdża wizytator, żąda dokumentu na przykład MDK 0641/65/08, a dyrektor Andrzej Szumowski nie wie, co to za pismo, czym wykazuje brak znajomości obowiązujących przepisów. Gdyby je znał, wiedziałby, że instrukcja kancelaryjna określa tryb i zasady wykonywania czynności kancelaryjnych. Zapewnia jednolity sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania oraz ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą dokumentów w placówce.

Polityka 31.2009 (2716) z dnia 01.08.2009; Ludzie i obyczaje; s. 82
Reklama