Archiwum Polityki

Szkoła filozoficzna Tadeusza Gadacza

Do końca września trwa nabór do Szkoły filozoficznej Tadeusza Gadacza. Są to studia podyplomowe z filozofii XX w. prowadzone w Collegium Civitas we współpracy z „Polityką”.

To studia dla wszystkich, którzy – bez względu na kierunek swego dotychczasowego wykształcenia – chcą zrozumieć współczesny świat i pogłębić wiedzę na temat głównych problemów myśli i kultury XX w. Kierownikiem studiów jest prof. dr hab. Tadeusz Gadacz, filozof, kierownik Katedry Filozofii Collegium Civitas, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, autor wyjątkowego przedsięwzięcia – wielotomowej „Historii filozofii XX w.”.

Program studiów obejmuje 160 godzin dydaktycznych (2 semestry). Zajęcia prowadzone będą zarówno w formie wykładów, jak i warsztatów poświęconych analizie tekstów. Rozpoczną się w październiku 2009 r., dokumenty można składać w Biurze Rekrutacji Collegium Civitas.

Więcej informacji na www.civitas.edu.pl/szkolafilozoficzna.

Polityka 31.2009 (2716) z dnia 01.08.2009; Do i od Redakcji; s. 90
Reklama