Archiwum Polityki

Próba ustania

Trwają ożywione spekulacje na temat tego, czy Lech Kaczyński i Lech Wałęsa staną jeszcze kiedyś obok siebie podczas obchodów rocznicy powstania Solidarności. Przedstawiciele prezydenta sugerują, że Lech Kaczyński mógłby stanąć obok Lecha Wałęsy już w tym roku, podczas obchodów 29 rocznicy, ale przedstawiciele Wałęsy są ostrożni i oceniają tę datę jako zbyt optymistyczną i zdecydowanie przedwczesną. Ich zdaniem, stanięcie obok siebie Kaczyńskiego i Wałęsy byłoby realne w perspektywie jakichś czterech, pięciu lat, gdyż najpierw musi dojść do poważnego zmniejszenia dystansu między nimi.

Polityka 33.2009 (2718) z dnia 15.08.2009; Fusy plusy i minusy; s. 79
Reklama