Archiwum Polityki

Wiszące ogrody Semiramidy

Wybudowane zostały ok. 600 r. p.n.e. w Babilonie, niedaleko dzisiejszej stolicy Iraku, Bagdadu. Choć ich stworzenie przypisywano legendarnej królowej Semiramidzie, w rzeczywistości zbudowane zostały na rozkaz babilońskiego władcy Nabuchodonozora II. Nie wisiały (oczywiście!) w powietrzu, lecz były prawdopodobnie częścią rozległego tarasowego założenia ogrodowego, stanowiącego otoczenie pałacu władcy Mezopotamii. O ogrodach wspominają podróżnicy tamtego okresu i liczne przekazy literackie. Zostały uznane za jeden z siedmiu cudów świata starożytnego (obok kolosa z Rodos, latarni morskiej w Faros, mauzoleum w Halikarnasie, piramidy Cheopsa, posągu Zeusa w Olimpii i świątyni Artemidy w Efezie).

Przyrodnik Polityki Polityka. Przyrodnik Polityki. Nr 1. Wiosna. Inteligent na działce (90151) z dnia 11.04.2009; s. 33
Reklama