Archiwum Polityki

Nazewnictwo

[rys.] Gryń Mirosław/Polityka

Poszczególne okazy roślin, grzybów i zwierząt zapisane są ich nazwami gatunkowymi, dwu- lub jednowyrazowymi. Gatunek (osobniki z jednego gatunku nie mogą krzyżować się z osobnikami z innych gatunków wydając płodne potomstwo) jest najwyższą gałązką drzewa rodowego, czyli układu systematycznego; poszczególne stopnie tego układu nazywa się taksonami. Taksony to: królestwo, gromada (typ), klasa, rząd, rodzina, rodzaj, gatunek.

Przyrodnik Polityki Polityka. Przyrodnik Polityki. Nr 3. Wiosna. Inteligent na wyprawie (90153) z dnia 09.05.2009; s. 4
Reklama