Archiwum Polityki

Bagno

Olbrzymie obszary bagien powstały w polodowcowych, bezodpływowych, płytkich zbiornikach wodnych oraz w słabo nachylonych dolinach rzecznych. Z obu środowisk słynęła dawniej Polska, a legendarne błota Obry i Prypeci chroniły kraj od wschodu i zachodu. W Polsce przyjmuje się za mokradło teren trwale podtopiony o głębokości wody gruntowej do jednego metra. Przez owe 10 tys. lat pod mokradłem zgromadziły się warstwy torfu miąższości kilku metrów i gromadzą się nadal, dlatego w ekologii nazywa się je torfowiskami: niskimi (łąkowymi), przejściowymi i wysokimi (mszar); torf tworzy się ponad poziomem gruntu. Wydobywanie torfu od niepamiętnych czasów stanowiło domenę okolicznej ludności i do dziś suszy się go w kostkach nad zalanymi wodą wyrobiskami.

Przyrodnik Polityki Polityka. Przyrodnik Polityki. Nr 3. Wiosna. Inteligent na wyprawie (90153) z dnia 09.05.2009; s. 40
Reklama