Archiwum Polityki

Lista największych przedsiębiorstw w 2006 r.

Pogrubioną czcionką zaznaczono w tabeli grupy kapitałowe

 

Oznaczenia

* - dane wstępne

** - wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

*** - dane szacunkowe

a) eksport - dane szacunkowe

b) zatrudnienie w etatach

c) zatrudnienie średnioroczne

d) zatrudnienie szacunkowe

e) ujęcie kalkulacyjne

f) zestawienie sumaryczne dla spółek wchodzących w skład grupy

g) dane za IV kwartały

h) przychody bez zmiany stanu produktów

i) dane wstępne konsolidowane metodą uproszczoną; zysk netto łącznie z zyskami przypadającymi akcjonariuszom mniejszościowym

j) zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

k) zysk netto z działalności kontynuowanej

l) zysk netto przypadający na akcjonariuszy spółki

m) konsoliduje wyniki EMAX SA za IV kwartał

n) sumaryczne zestawienie dla spółek: ZT Kruszwica, Ewico Sp.

Dodatki 17.2007 + Polityka. Pięćsetka Polityki. Doroczny ranking krajowych przedsiębiorstw (90154) z dnia 28.04.2007; s. 6
Reklama
Ilustracja. Osoby czytające Politykę na różnych nośnikach.

Dołącz do nas!

Będziesz mógł czytać wszystkie teksty autorów „Polityki”.

Subskrybuję

Jesteś już prenumeratorem?

Zaloguj się >