Archiwum Polityki

Nagroda im. Zimowskiego

Laureatką Nagrody im. Jerzego Zimowskiego za 2009 r. została Stana Buchowska, współzałożycielka oraz członkini Zarządu Fundacji przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada, koordynatorka polskiego programu prewencji handlu kobietami z Europy Środkowej i Wschodniej, członkini Grupy Ekspertów ds. handlu ludźmi przy Komisji Europejskiej w Brukseli. Jest absolwentką Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. Od 1981 r. mieszka w Polsce. Ufundowana przy Instytucie Spraw Publicznych Nagroda im. Jerzego Zimowskiego ma na celu uhonorowanie osoby lub instytucji szczególnie wyróżniającej się w działalności na rzecz integracji cudzoziemców w Polsce lub pomocy Polakom za granicą.

Polityka 41.2009 (2726) z dnia 10.10.2009; Do i od Redakcji; s. 114
Reklama