Archiwum Polityki

Wspólnota zaufania

Kolejnych 16 młodych, wybitnych naukowców dołączyło do grona stypendystów „Polityki”, które po 9 latach naszej akcji „Zostańcie z nami!” liczy już 176 osób. Otrzymali portfele z

To nie przypadek, że od lat finałom kolejnych edycji naszej akcji towarzyszy słowo zaufanie. Przewijało się ono i podczas tegorocznej uroczystości wręczenia stypendiów, która rok po roku obrasta w coraz to nowe wydarzenia: seminaria, warsztaty, dyskusje. Tradycyjnie gali towarzyszy wykład wybitnego uczonego – tym razem prof. Krystyny Skarżyńskiej, psycholożki społecznej. Hasłem wywoławczym wykładu, podobnie jak całodziennej sesji naukowej, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Stypendystów „Polityki”, był kryzys. Po serii krótkich, esencjonalnych – można by rzec – felietonów naukowych związanych z tym pojęciem, wygłoszonych przez filozofa i ekonomistę, medyka i prawnika, muzealnika i architekta krajobrazu, prof. Skarżyńska przedstawiła niezwykle ciekawe spojrzenie na kryzys we współczesnej Polsce, bardziej – jej zdaniem – społeczny niż ideologiczny, gospodarczy czy polityczny. Bo też bardzo znamienne dla naszego kraju jest, że dobremu samopoczuciu niemal każdego obywatela z osobna towarzyszy bardzo sceptyczne spojrzenie na wspólnotę i bardzo nikła wiara w mądrość, szlachetność, uczciwość innych, a już zwłaszcza – w bezinteresowną skłonność dzielenia się z drugim. Cieszy, że pomiędzy światem nauki, biznesu (fundatorzy stypendiów) i mediów udaje się nam skutecznie budować te oryginalną wspólnotę – wspólnotę wzajemnego zaufania.

O różnych aspektach kryzysu w świecie i nauce, więcej zdjęć oraz wykład prof. dr hab. Krystyny Skarżyńskiej i wystąpienia naszych stypendystów na: www.polityka.pl/stypendia
Polityka 42.2009 (2727) z dnia 17.10.2009; Ludzie i obyczaje; s. 116
Reklama