Archiwum Polityki

Opinie

Artur Górski, poseł PiS, o traktacie lizbońskim:
„– Czy na skierowanie traktatu lizbońskiego do TK nie jest za późno? Zwłaszcza w kontekście wypowiedzi prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który ogłosił, że inicjatywy nie poprze? – Jestem jednym z sygnatariuszy tego wniosku, a zatem uznaję go za potrzebny, a nawet konieczny. Wszyscy – i zwolennicy, i przeciwnicy traktatu – powinni chcieć poznać stanowisko Trybunału Konstytucyjnego o tej najważniejszej w ostatnich latach umowie międzynarodowej, której Polska jest stroną. (...) Jest to inicjatywa posłów Klubu Parlamentarnego PiS (...), oddolna, którą władze mojej partii (...) przyjęły ze zrozumieniem. Jednak gdyby prezes Kaczyński podpisał się pod tym wnioskiem, media i przeciwnicy polityczni wykorzystaliby ten fakt do walki z prezydentem”.
(W rozmowie z Anną Ambroziak, „Nasz Dziennik”, 14 X)

 

Jarosław Gowin,

poseł PO, o klubie parlamentarnym PO:
„– Jaką rolę w partii odgrywają obecnie parlamentarzyści?
– Nie jest tak źle, jak w klubie PiS, gdzie Jarosław Kaczyński decyduje o wszystkim, ale wiele można poprawić. Potencjał klubu jest niewykorzystany. Niedobrą praktyką jest, że stanowiska są powierzane stale niemal tej samej, stosunkowo wąskiej grupie. Z punktu widzenia zarządzania zasobami ludzkimi (...) jest to nieefektywna metoda”.
(W rozmowie z Włodzimierzem Knapem, „Dziennik Polski”, 17 X)

Polityka 43.2009 (2728) z dnia 24.10.2009; Opinie; s. 98
Reklama