Archiwum Polityki

OŚWIADCZENIE

Bianka Mikołajewska-Niemczyk i „Polityka” Spółdzielnia Pracy z siedzibą w Warszawie przepraszają pana Andrzeja Sosnowskiego za naruszenie jego dóbr osobistych, spowodowane bezprawnym opublikowaniem na łamach tygodnika jego danych osobowych oraz wizerunku w kontekście postępowania karnego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Iławie w sprawie o sygnaturze akt II K 455/05.

Polityka 49.2009 (2734) z dnia 05.12.2009; Rynek; s. 45
Reklama