Archiwum Polityki

Obcy z głębin

Życie istnieje w wiecznych lodach, w gorących źródłach, na pustyniach, ale zdecydowanie najbogatszy jest tajemniczy ekosystem morskich głębin. Po latach badań naukowcy ogłosili, że poniżej 200 m żyje na świecie 17 650 organizmów, z czego 5722 km i głębiej. Wiele z nich to nieznane dotąd zwierzęta przypominające przybyszów z innych planet, jak występujący w Pacyfiku dwumetrowy głowonóg Dumbo (Dumbo-Octopus), żyjący w zatoce meksykańskiej rurkoczułkowiec z rodzaju Lamellibrachia czy żywiący się kośćmi wielorybów przedstawiciel pierścienic z wybrzeży Antarktyki. Te i inne morskie dziwy zobaczyć można na stronie www.coml.org.

Polityka 49.2009 (2734) z dnia 05.12.2009; Nauka; s. 72
Reklama