Archiwum Polityki

Podbój Azji

Ok. 60 tys. lat temu Homo sapiens przybył z Afryki do Azji, a w ciągu następnych 25 tys. lat dotarł do wschodnich rubieży azjatyckiego kontynentu. Naukowcy nie byli dotąd pewni, czy został zasiedlony przez jedną, czy dwie fale migracji z Afryki. Odpowiedź przynoszą wyniki badań genetycznych, przeprowadzonych przez międzynarodowy zespół uczonych, który przeanalizował próbki pochodzące od 2 tys. osób reprezentujących 73 azjatyckie i 2 nieazjatyckie populacje. Okazało się, że człowiek zasiedlił Azję w jednym rzucie – od jej południowych rejonów. Artykuł na ten temat publikuje „Science”.

Polityka 51.2009 (2736) z dnia 19.12.2009; Nauka; s. 102
Reklama