Archiwum Polityki

Stypendyści POLITYKI w Radzie Młodych Naukowców

W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 15 grudnia 2009 r. minister Barbara Kudrycka spotkała się z młodymi naukowcami, których reprezentowali stypendyści programu „Polityki” „Zostańcie z nami!”, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Fundacji L’Oreal oraz przedstawiciele Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Prof. Kudrycka zadeklarowała powołanie Rady Młodych Naukowców jako gremium doradczego i opiniodawczego ministra w sprawach polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Zasiądą w niej m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia Stypendystów „Polityki”.

Polityka 1.2010 (2737) z dnia 02.01.2010; Do i od redakcji; s. 112
Reklama