Archiwum Polityki

Oświadczenie

SKOK im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni, korzystając z prawa do odpowiedzi prasowej, niniejszym uprzejmie informuje, iż artykuł autorstwa Bianki Mikołajewskiej zatytułowany „Superkasa Stefczyka” („Polityka” 42/06 z dnia 21 października 2006 r.) w sposób fałszywy przedstawia funkcjonowanie naszej kasy poprzez stwierdzenie, iż „zgodnie z prawem dane o wszystkich pożyczkach udzielonych członkom władz kasy oraz o wszelkich transakcjach zawartych z nimi i ich rodzinami powinny znaleźć się w rocznych sprawozdaniach z działalności kasy składanych w sądzie rejestrowym”. Tymczasem obowiązująca w tym zakresie ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie ministra finansów z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych nie przewidują takiego obowiązku.

Polityka 3.2010 (2739) z dnia 16.01.2010; Rynek; s. 40
Reklama