Archiwum Polityki

IPN odpuszcza Hitlerowi

Sławomir Mizerski w tygodniku „Polityka” [POLITYKA 2] (idąc zapewne za głosem „Gazety Wyborczej”) podjął temat umorzenia jednego ze śledztw prowadzonych w IPN w sprawie zbrodni wojennej i zbrodni przeciwko ludzkości, polegającej na wysiedleniu ludności polskiej z terenu powiatu wadowickiego z powodu „śmierci sprawców”: Adolfa Hitlera, Heinricha Himmlera, Ericha von dem Bacha-Zalewskiego. Felieton miał być prześmiewczy, a w rzeczywistości pokazał niewiedzę Autora.

Polityka 4.2010 (2740) z dnia 23.01.2010; Do i od Redakcji; s. 98
Reklama