Archiwum Polityki

Nagła pomoc asystenta

Rozwija się wynalazczość w zakresie nowych zawodów i stanowisk. Media donoszą, że niedawno w Krakowie urzędnicy wynaleźli nieznane dotąd stanowisko asystenta osób starszych i właśnie organizują nabór chętnych na to stanowisko. Zadaniem specjalnie umundurowanego asystenta ma być oczekiwanie w godzinach 8.00–11.00 na wybranych przystankach na osoby starsze w celu niesienia im pomocy podczas wchodzenia do tramwaju lub autobusu. Pierwszeństwo w zatrudnieniu mają mieć osoby młode i sprawne fizycznie, prawdopodobnie dlatego, aby pomoc mogła być niesiona szybko i skutecznie także osobom starszym, które by się wyrywały, nie pozwalając udzielić sobie pomocy.

Łatwo można sobie wyobrazić stojące na wybranym przystanku osoby starsze (z racji wieku dość lękliwe), które na widok zbliżającego się ku nim umundurowanego asystenta będą próbowały oddalić się w kierunku innego wybranego przystanku. Takie osoby asystent musi dogonić i nakłonić je do zawrócenia, a także ujawnienia, do jakiego tramwaju czy autobusu ma pomóc im wsiąść. Praca ta, oprócz ogólnej sprawności fizycznej, będzie od asystenta wymagać umiejętności perswazji, a w niektórych przypadkach być może również udzielenia pierwszej pomocy lekarskiej. Ze względu na awersję niektórych starszych osób do munduru trwa dyskusja, czy asystenci nie powinni działać w cywilu. Taki wmieszany w tłum oczekujących na przystanku asystent mógłby, zupełnie niezauważony, podejść do osoby starszej i po szybkim okazaniu legitymacji pomóc jej wejść do tego czy innego pojazdu, trzymając ją pod rękę w taki sposób, aby osoba ta nie zdołała się wyrwać, gdyż mogłaby sobie zrobić krzywdę.

Zdaniem krakowskich urzędników, asystent osób starszych mógłby spełniać również funkcję żywej informacji o aktualnym rozkładzie jazdy oraz pomagać osobie starszej przy zakupie biletów w automatach biletowych.

Polityka 6.2010 (2742) z dnia 06.02.2010; Fusy plusy i minusy; s. 95
Reklama