Archiwum Polityki

Bóg kobiet

Religie mają na sumieniu ciężkie grzechy wobec kobiet, ale tylko chrześcijaństwo powiedziało przepraszam.

Dawno, dawno temu kobiety mogły być kapłankami, szamankami, wróżbitkami, głowami rodu. Kobieta stała na czele rodziny i klanu. Więzy krwi określano nie podług ojcostwa, lecz macierzyństwa. Tę mityczną epokę nazwano matriarchatem – od mater, po łacinie matka. Historia pisana nie zna jednak przykładu ginokracji – systemowo-politycznych rządów kobiet. Zdarzały się oczywiście cesarzowe i królowe, nieraz bardzo wybitne i znaczące, ale w ramach świata, w którym dominowali mężczyźni. Za to kultura zna mity, podania i rytuały, w których wyobraźnią ludów rządzi Wielka Bogini.

Wielka Bogini-Matka-Ziemia miała różne imiona w różnych kulturach. Czczono w niej energię wiecznie odradzającego się życia, którego rodzicielką i opiekunką jest kobieta. Czczono też tajemnicę płodności i stwarzania czegoś z niczego. Seks stawał się w ten sposób uczestnictwem w świętym akcie kreacji świata i podtrzymywania go w istnieniu. Ale ludzie tamtej epoki zapewne dostrzegali związek seksu i prokreacji. Pamiętali o pierwiastku męskim, bez którego ten akt stwórczy nie byłby pełny. Dlatego w najstarszych kulturach odnajdujemy obok symboli kobiecych także męskie. Obok figurek ciężarnych kobiet figurki byka i kozła, obok indyjskich joni (symboli żeńskich genitaliów) męskie lingamy (symbole fallusa).

Wielka Bogini w istocie wykraczała poza tę opozycję. Zawierała w sobie wszystko, co może być, jej dziećmi była cała rzeczywistość i wszyscy bogowie – mówił religioznawca Joseph Campbell w „Potędze mitu”: „Bogini była bardzo potężną figurą jeszcze w czasach hellenistycznych na obszarze Śródziemnomorza, a powróciła w tradycji rzymskokatolickiej jako Dziewica.

Wydania specjalne archiwalne Niezbędnik Inteligenta Plus [01]. Religie świata (90156) z dnia 21.10.2009; s. 98
Reklama