Archiwum Polityki

Stary, ale lojalny

Naukowcy z Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i Zakładu Gerontologii IPiSS wraz z Fundacją Ja Kobieta i Forum 50+ przyjrzą się sytuacji pracowników po pięćdziesiątce w ministerstwach, urzędach i instytucjach państwowych.

Z przeprowadzonych dotychczas przez Instytut Socjologii UJ badań pracodawców różnych branż wynika, że nie mają oni jasnego poglądu, jak traktować dojrzałych pracowników. Z jednej strony 70 proc. szefów firm i działów HR uważa starzenie się społeczeństwa za jeden z najważniejszych problemów rynku pracy w perspektywie 10 lat. Ponad 40 proc. z nich chciałoby ograniczyć możliwość przechodzenia na wcześniejsze emerytury.

Z drugiej jako remedium na wysokie bezrobocie pracodawcy widzą rozwój systemu wcześniejszych emerytur i obniżenie wieku emerytalnego. – Widać tu jakieś rozdwojenie jaźni. Pracodawcy powinni wiedzieć, że powrót do tych rozwiązań nikomu się nie opłaca. Przecież wszyscy musieliby do tych emerytur dokładać ze składek. Jednocześnie odejście starszego pracownika wcale nie oznacza, że jego miejsce automatycznie mógłby zająć młodszy następca – tłumaczy dr Jolanta Perek-Białas, współautorka badań z SGH.

W badaniach UJ uderza też stereotypowe spostrzeganie starszych pracowników. Za ich główne zalety pracodawcy uważają lojalność i rzetelność. Osoby poniżej 35 roku życia oceniają jako bardziej produktywne, kreatywne, chociaż zalety te zdarzają się w każdym wieku.

PS: Pracownicy i emeryci, którzy chcą opowiedzieć o swoich doświadczeniach zawodowych w administracji publicznej, mogą kontaktować się z Forum 50+ pod numerem tel. 22 828 91 28 lub e-mailem: forum50plus@free.ngo.pl. (Cieś)

Polityka 12.2010 (2748) z dnia 20.03.2010; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 8
Reklama