Archiwum Polityki

Lista 500 POLITYKI

Redakcja POLITYKI przygotowuje kolejny, 17 już ranking największych polskich przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarki. W związku z tym zwracamy się z prośbą do zarządów dużych firm o przesyłanie w terminie do 24 marca br. następujących danych za 2009 r.:

1. dla firm produkcyjnych, handlowych i usługowych: przychody ze sprzedaży (o ile przekroczyły 200 mln zł), przychody ogółem, przychody z eksportu, koszty uzyskania przychodów, zysk brutto, zysk netto, zatrudnienie (w osobach) lub kopii sprawozdań GUS F-01 za 2009 r.

Polityka 12.2010 (2748) z dnia 20.03.2010; Do i od Redakcji; s. 106
Reklama