Archiwum Polityki

Tydzień Mózgu

Sala konferencyjna naszej redakcji w minionym tygodniu trzeszczała w szwach. W Salonie Naukowym POLITYKI od 15 do 19 marca gościliśmy Światowy Tydzień Mózgu. Prof. Andrzej Wróbel z Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie mówił o świadomości widzenia. O tym, jak mózg uczy się widzieć i postrzegać świat, jak na tej podstawie tworzy swoją bazę danych i jak ją potem wykorzystuje. Wykład prof. Małgorzaty Kossut z tegoż instytutu dotyczył neuroplastyczności i neurorehabilitacji.

Polityka 13.2010 (2749) z dnia 27.03.2010; Do i od Redakcji; s. 106
Reklama