Archiwum Polityki

Tydzień Mózgu

Sala konferencyjna naszej redakcji w minionym tygodniu trzeszczała w szwach. W Salonie Naukowym POLITYKI od 15 do 19 marca gościliśmy Światowy Tydzień Mózgu. Prof. Andrzej Wróbel z Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie mówił o świadomości widzenia. O tym, jak mózg uczy się widzieć i postrzegać świat, jak na tej podstawie tworzy swoją bazę danych i jak ją potem wykorzystuje. Wykład prof. Małgorzaty Kossut z tegoż instytutu dotyczył neuroplastyczności i neurorehabilitacji. Uszkodzony mózg trudno naprawić, ale czasem można mu w tym pomóc. Wykorzystują to rehabilitanci, którzy poprzez odpowiednie ćwiczenia potrafią przywrócić sprawność pacjentów z uszkodzeniami mózgu.

Prof. Jolanta Zawilska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Instytutu Biologii Medycznej PAN objaśniała, jak działają na mózg „dopalacze”, modne wśród młodzieży. Ostrzegała przed konsekwencjami ich stosowania. Niebezpieczne jest jednoczesne zażywanie kilku substancji psychoaktywnych. Doc. Leonora Bużańska z Centrum Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej PAN mówiła o janusowym obliczu komórek macierzystych. Mają one zdolność zapewnienia prawidłowego rozwoju i regeneracji tkanek, ale potrafią być źródłem nowotworu. Prof. Irena Namysłowska z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie opowiadała o anoreksji i bulimii, które mają przyczyny głównie w psychice. Etiologia tych zaburzeń ciągle nie jest do końca znana.

Tę ciekawą imprezę zorganizowało Stowarzyszenie na rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu DANA, Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego oraz Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, wspierane przez Komitet Neurobiologii PAN i naszą redakcję.

Polityka 13.2010 (2749) z dnia 27.03.2010; Do i od redakcji; s. 106
Reklama