Archiwum Polityki

O poezji we Wrocławiu

Zapraszamy do Salonu POLITYKI we Wrocławiu na debatę zatytułowaną „Poezja na nowy wiek” w ramach Festiwalu Port Literacki. Gośćmi dziennikarki POLITYKI Justyny Sobolewskiej będą krytycy literaccy i poeci: Jacek Gutorow, Roman Honet, Paweł Kaczmarski, Anna Kałuża i Karol Maliszewski, a dyskusja będzie dotyczyć najmłodszej polskiej poezji. Piątek, 23 kwietnia, godz.22.30, Studio na Grobli Instytutu im. Jerzego Grotowskiego, ul. Na Grobli 30/32.
Polityka 17.2010 (2753) z dnia 24.04.2010; Do i od redakcji; s. 120
Reklama