Archiwum Polityki

Ja cię uczyć każę

Indie wprowadzają obowiązek szkolny. Prawo do powszechnej bezpłatnej edukacji zostało przyjęte w 2002 r. jako 86 poprawka do konstytucji. Teraz ten szlachetny zapis zaczyna być przekuwany w czyn. Przynajmniej dla 10 mln dzieci oznaczać to będzie pierwszy kontakt ze szkołą (obowiązek ich wyszukania spocznie na administracji lokalnej). Plany są ambitne: początek edukacji dla sześciolatków, jeden nauczyciel na 30 uczniów, klasa szkolna dla każdego w promieniu kilometra, a w odległości trzech kilometrów dla najstarszych klas VI–VIII.

Polityka 18.2010 (2754) z dnia 01.05.2010; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 10
Reklama