Archiwum Polityki

Głosy i glosy

Społeczeństwa żyją dzięki równowadze.
Nouriel Roubini

amerykański ekonomista
Kryzys gospodarczy w Grecji ujawnia koniec pewnej epoki i pokazuje, że zarówno Grecy jak i Portugalczycy czy Hiszpanie żyli do tej pory ponad stan. Łatwo dostępne kredyty zapewniały im ziemskie dobrodziejstwa, a ukrywały ubóstwo i narastające trudności. Dziś styl oparty na nieograniczonych kredytach przestaje mieć rację bytu. Ludzie żyją oszczędniej, ale nadal trudno jest im zrozumieć, że powrotu do starych czasów po prostu już nie będzie.

Polityka 20.2010 (2756) z dnia 15.05.2010; Świat; s. 84
Reklama