Archiwum Polityki

Bezkresna Ukraina

W ramach stale rosnącego zbliżenia między Polską i Ukrainą we Lwowie ukazał się przewodnik turystyczny potwierdzający, że Polacy stanowią ważną część narodu ukraińskiego, dla którego szczególnym miejscem jest staroukraiński gród Kraków. Zdaniem autorów przewodnika, sama nazwa „Polska” ma zresztą także ukraińskie pochodzenie, gdyż wiąże się z ukraińskim plemieniem Polan.

Wśród znanych Ukraińców publikacja wymienia m.in. poetę Juliusza Słowackiego (doskonale znanego u nas z wielu tłumaczeń na polski) oraz królów Zygmunta Augusta oraz Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Polityka 20.2010 (2756) z dnia 15.05.2010; Fusy plusy i minusy; s. 103
Reklama