Archiwum Polityki

Krajobraz przed bitwą

Budowniczy teatrów i długoletni ich dyrektor Arnold Szyfman zwykł mawiać: – Kiedy w zespole jest dziesięciu Hamletów, to znaczy, że nie ma Hamleta. Kiedy jest dziesięciu kandydatów do objęcia najwyższego urzędu, warto sobie odświeżyć w pamięci rymowankę o Dziesięciu Murzynkach, znaną każdemu dziecku.

Dziesięciu kandydatów
Na urząd prezydenta –
Ilość przechodzi w jakość
I pointa się pęta:
Chociaż cała dziesiątka
Robiła w mediach ruch
Od startu aż do mety
Liczyło się tylko dwóch.

Polityka 21.2010 (2757) z dnia 22.05.2010; Groński; s. 96
Reklama